Meelemustrite kursus

Sissejuhatus

Meie sisemises protsessis lähtub enamik impulsse meie meelest ning see võib pakkuda heaolu või kannatusi. Kursus pakub suures koguses eneseavastamist ja ka tehnikaid. Seminari eesmärgiks on omandada praktilised vahendid kannatusi põhjustavate mustrite äratundmiseks ning neutraliseerimiseks. Meie mustrid jagunevad kolme kategooriasse: tajumustrid, tegutsemismustrid ja reaalsuskontseptsioon. Olen sel teema kirjutanud Quora vastuseid.


Eesmärgid

Isiklikus kasvamises õpime märkama ja eristama oma meele tegelust ning neid teadlikult juhtima:

 • millised impulsid ilmuvad meeles

 • kuidas neid ära tunda

 • kuidas neid eristada

 • millistele seaduspärasustele need vastavad

 • praktilised oskused, mida nendega peale hakata

 • armastuse, teadliku manifestatsiooni ja eristusvõime "kultiveerimine"

Teemad

Tajumustrid

 • Kolm taju-allikat

 • Tagajärjed ja tulemused

 • Seaduspärasused ja omadused

 • Reaktsioonid

 • Dünaamika ja staatika

 • Tähendus

 • Emotsioonide loomine

 • Emotsioonide lahustamine

 • Baas-emotsioon

 • Arengukõver

 • Tajumeeled

 • Armastus


Tegutsemismustrid

 • Karma

 • Tahtmistega ja mitte-tahtmistega sarnanevad impulsid ning nende eristamine ja nimetamine

 • Tahtmiste lahustamine

 • Jumalik tahe ja teadlik manifestatsioon


Reaalsuskontseptsioon

 • Uskumused, tähendused

 • Reaalsus ja ebareaalsus

 • Loomine

 • Eristamisvõime

 • Ise

Kellele

Oodatud kõik, kellele pakub huvi eneseavastamine, teadlikumaks saamine endast ning kasvamine isiksusena.

Eeldab tavapärast vaimset tasakaalu ning puuduvad erinõued.

Oodatud on ka noored alates vanusest 16, kursusel õpitu aitab edaspidises elus vältida ja kergelt lahendada palju keerulisi olukordi.

Osalemine

Seminarile tulles võta kaasa isiklik õppematerjal – oma probleemid (mida rohkem, seda parem).

Iga osaleja vastutab ise oma kaasavõetud materjali eest ning oma isikliku protsessi eest.

Võta kaasa ka märkmik ja kirjutusvahend.

Aeg

Iga kohtumine kestab ca 3 tundi.

Kohtumised toimuvad septembrist maini.

Iga kuu 1 kohtumine.

Suvelaagri kestvus on reede õhtust pühapäeva lõunani.

Kursused algavad Septembris.

Kogu kursuse maht on ca 60 tundi.

Kogu kursuse kestvus ca 2 aastat.

Koht

2020 aastal algab kursus Põlvas.

Palun anna oma kontaktid alloleval vormil, et saaks saata täpsema info asukoha selgumisel kui on piisavalt huvilisi.

Formaat

Kohtumistel vaheldub teooria harjutustega ja protsessi tööga.

Eelistatud on dialoog ja aktiivne osalus – koosloomine.

Igaühel on võimalus leida lahendusi oma erinevatele probleemidele.

Protsessitööd toimuvad turvalises ja armastavas atmosfääris.

Tasu

20€ / kord – Tallinnas

EE621010220199427225 RK OÜ

Esimene tutvustav kohtumine tasuta

Kursust juhendab Ragnar Kurm

Olen palju huvi tundnud reaalteaduste vastu ning lõpetanud ka kooli vastava kallakuga. Hiljem omandasin kraadi IT erialal. Olen töötanud IT spetsialistina, mentorina, juhtivarendajana.

Paralleelselt olen huvi tundnud ka, kuidas meel toimib. Otsisin vastuseid meeles toimuvate protsesside kohta joogast ja erinevatelt õpetajatelt. Kuid ma ei leidnud, mida otsisin. Sedamööda, kuidas ma jälgisin oma meelt, avastasin üha rohkem, kuidas see toimib, detailselt. Leidsin vastuse enesest.

ragnar.kurm@gmail.com | 53268358