Meelemustrite kursus

Sissejuhatus

Meie sisemises protsessis lähtub enamik impulsse meie meelest ning see võib pakkuda heaolu või kannatusi. Kursus pakub suures koguses eneseavastamist ja ka tehnikaid. Seminari eesmärgiks on omandada praktilised vahendid kannatusi põhjustavate mustrite äratundmiseks ning neutraliseerimiseks. Meie mustrid jagunevad kolme kategooriasse: tajumustrid, tegutsemismustrid ja reaalsuskontseptsioon. Olen sel teema kirjutanud Quora vastuseid.


Eesmärgid

Isiklikus kasvamises õpime märkama ja eristama oma meele tegelust ning neid teadlikult juhtima:

Teemad

Tajumustrid


Tegutsemismustrid


Reaalsuskontseptsioon

Kellele

Oodatud kõik, kellele pakub huvi eneseavastamine, teadlikumaks saamine endast ning kasvamine isiksusena.

Eeldab tavapärast vaimset tasakaalu ning puuduvad erinõued.

Oodatud on ka noored alates vanusest 16, kursusel õpitu aitab edaspidises elus vältida ja kergelt lahendada palju keerulisi olukordi.

Osalemine

Seminarile tulles võta kaasa isiklik õppematerjal – oma probleemid (mida rohkem, seda parem).

Iga osaleja vastutab ise oma kaasavõetud materjali eest ning oma isikliku protsessi eest.

Võta kaasa ka märkmik ja kirjutusvahend.

Formaat

Kohtumistel vaheldub teooria harjutustega ja protsessi tööga.

Eelistatud on dialoog ja aktiivne osalus – koosloomine.

Igaühel on võimalus leida lahendusi oma erinevatele probleemidele.

Protsessitööd toimuvad turvalises ja armastavas atmosfääris.

Kursust juhendab Ragnar Kurm

Olen palju huvi tundnud reaalteaduste vastu ning lõpetanud ka kooli vastava kallakuga. Hiljem omandasin kraadi IT erialal. Olen töötanud IT spetsialistina, mentorina, juhtivarendajana.

Paralleelselt olen huvi tundnud ka, kuidas meel toimib. Otsisin vastuseid meeles toimuvate protsesside kohta joogast ja erinevatelt õpetajatelt. Kuid ma ei leidnud, mida otsisin. Sedamööda, kuidas ma jälgisin oma meelt, avastasin üha rohkem, kuidas see toimib, detailselt. Leidsin vastuse enesest.

ragnar.kurm@gmail.com  |  53268358